แพคเกจท่องเที่ยว/Tour Package

หน้าหลัก » แพคเกจท่องเที่ยว

1วันที่ท่าเรือ ทรืป Unseen


ข้อมูลแพคเกจ

  • ชื่อแพคเกจ: 1วันที่ท่าเรือ ทรืป Unseen
  • จำนวนวัน: 1
  • ชื่อผู้ติดต่อ: บีท
  • ชื่อมัคคุเทศก์: นายบุญธง ชัยบิน (boonthong. Chaibin)


รายละเอียดแพคเกจท่องเที่ยว » (Package Detail)

วัดศรีโพธิ์ชัย

  1. ชื่อสถานที่ : วัดศรีโพธิ์ชัย
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 150 บาท
(สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชน/Tour point)