แพคเกจท่องเที่ยว/Tour Package

หน้าหลัก » แพคเกจท่องเที่ยว


ข้อมูลแพคเกจ

  • ชื่อแพคเกจ:
  • จำนวนวัน:
  • ชื่อผู้ติดต่อ:
  • ชื่อมัคคุเทศก์:


รายละเอียดแพคเกจท่องเที่ยว » (Package Detail)

บ้านริมน้ำ

  1. ชื่อสถานที่ : บ้านริมน้ำ
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 500 บาท
(ที่พักโฮมสเตย์/homestay)

หมู่บ้าน

  1. ชื่อสถานที่ : หมู่บ้าน
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 500 บาท
(ที่พักโฮมสเตย์/homestay)

หมู่บ้าน

  1. ชื่อสถานที่ : หมู่บ้าน
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 6,000 บาท
(สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชน/Tour point)