แพคเกจท่องเที่ยว/Tour Package

หน้าหลัก » แพคเกจท่องเที่ยว


ข้อมูลแพคเกจ

  • ชื่อแพคเกจ:
  • จำนวนวัน:
  • ชื่อผู้ติดต่อ:
  • ชื่อมัคคุเทศก์:


รายละเอียดแพคเกจท่องเที่ยว » (Package Detail)

หมู่บ้านปลูกข้าวโพด

  1. ชื่อสถานที่ : หมู่บ้านปลูกข้าวโพด
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 400 บาท
(สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชน/Tour point)

หมู่บ้านทำโหวต

  1. ชื่อสถานที่ : หมู่บ้านทำโหวต
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 3,000 บาท
(ที่พักโฮมสเตย์/homestay)