แพคเกจท่องเที่ยว/Tour Package

หน้าหลัก » แพคเกจท่องเที่ยว

ทริปออนทัวร์ 2 วัน 1 คืน @บ้านท่าเรือ


ข้อมูลแพคเกจ

  • ชื่อแพคเกจ: ทริปออนทัวร์ 2 วัน 1 คืน @บ้านท่าเรือ
  • จำนวนวัน: 2
  • ชื่อผู้ติดต่อ: King
  • ชื่อมัคคุเทศก์: นายเฉลิมศักดิ์ อาษาวัง (Mr.Chalermsak Arsawang)


รายละเอียดแพคเกจท่องเที่ยว » (Package Detail)

ศูนย์ผ้าไหม

  1. ชื่อสถานที่ : ศูนย์ผ้าไหม
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 100 บาท
(สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชน/Tour point)

วัดศรีโพธิ์ชัย

  1. ชื่อสถานที่ : วัดศรีโพธิ์ชัย
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 150 บาท
(สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชน/Tour point)