แพคเกจท่องเที่ยว/Tour Package

หน้าหลัก » แพคเกจท่องเที่ยว

แพคเกจ #1/Package #1


ข้อมูลแพคเกจ

  • ชื่อแพคเกจ: แพคเกจ #1 /Package #1
  • จำนวนวัน: 3 วัน (3 Days)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: contact_name /contact_name_en
  • ชื่อมัคคุเทศก์: ศิริลักษณ์ บินศรี (Sirilak Binsri)


รายละเอียดแพคเกจท่องเที่ยว » (Package Detail)

หมู่บ้านทำพิณ

  1. ชื่อสถานที่ : หมู่บ้านทำพิณ
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 600 บาท
(สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชน/Tour point)

หมู่บ้านผ้าไหม

  1. ชื่อสถานที่ : หมู่บ้านผ้าไหม
  2. ราคา(เฉพาะจุดนี้)/Price: 700 บาท
(สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชน/Tour point)