ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลทำบุญตักบาตร บริจาคทาน รับศีล ฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารเช้า และปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าเรือ ๒๗ ก.ค.๖๒


เริ่มต้นจัดกิจกรรม 2021-07-27 ถึงวันที่ 2021-07-27

การท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม...
Local Tour on Nava comming soon


เริ่มต้นจัดกิจกรรม 2021-01-11 ถึงวันที่ 2021-01-23

การท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
Nawa Tour


เริ่มต้นจัดกิจกรรม 2021-01-10 ถึงวันที่ 2021-01-12

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลัง
test Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event...


เริ่มต้นจัดกิจกรรม 2021-02-08 ถึงวันที่ 2021-02-14

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event...


เริ่มต้นจัดกิจกรรม 2021-01-01 ถึงวันที่ 2021-01-09

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event.. Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event...


เริ่มต้นจัดกิจกรรม 2020-12-12 ถึงวันที่ 2020-12-31

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event... Upcoming event...


เริ่มต้นจัดกิจกรรม 2020-12-10 ถึงวันที่ 2020-12-21

เกี่ยวกับชุมชนท่าเรือ (About Us)

ชุมชนท่าเรือ

ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก และผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองและทอผ้าไหม เป็นอาชีพเสริม โดยรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายในรูปของวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอกินพอใช้ มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เก็บกิน ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนั้น ชาวบ้านยังรวมตัวกันบริหารจัดการขยะและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยจัดตั้งเป็นเงินกองทุนของชุมชน

บริการของเรา (Services)

แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน

บริการท่องเที่ยววิถีชุมชนท่าเรือ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

จองแพคเกจท่องเที่ยว

จองแพคเกจท่องเที่ยวของชุมชนท่าเรือ

จองที่พักโฮมสเตย์

บริการจองที่พักโฮมสเตย์

สินค้าและบริการ

ข้อมูลสินค้าและบริการในชุมชนท่าเรือ

การเดินทางมายังจุดท่องเที่ยว

ข้อมูลแนะนำการเดินทางมายังจุดท่องเที่ยว

แนะนำกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมที่เกิดขึ้น/ข่าวประชาสัมพันธ์

Welcome To ชุมชนท่าเรือ

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนท่าเรือก่อนใคร

นายเฉลิมศักดิ์ อาษาวัง

Mr.Chalermsak Arsawang

kingjeab.1993@gmail.com

0982198906

ทิวาพร

Thiwaporn

Thiwaporn

0883152725

สวรรค์การดนตรี

sawan

0897674542

0897674542

สิขัย แก้วอินธิ

Wichai Kaewitti

0847856321

วาริน แมดมิ่งเหง้า

Warin

0854528978

0854528978

มาลัยทอง ไชยบิน

Malaitong chaibin

093-4719046

0934719046

นายบุญธง ชัยบิน

boonthong. Chaibin

boonthong188@gmail.com

0814713829

penjit

praking

penjit.p@gmail.com

0870306304

เริ่ม

Raim

0860866299

0860866299

ไพรินทร์ จองบุดดี

pairin

p0981739825

0981739825

ทานตะวัน

แก้วอินธิ

0826169628

นายบุญธง ชัยบิน

boonthong. Chaibin

boonthong188@gmail.com

0814713829

มาลัยทอง ไชยบิน

Malaitong chaibin

0934719046

093 4719046

ศิริลักษณ์ บินศรี

Sirilak Binsri

binsribeam@gmail.com

0986521687

ทนุศักดิ์ บินศรี

Tanusak Binsri

tanusak.777@gmail.com

0984453277

แพคเกจท่องเที่ยว (Package)

ทริปออนทัวร์ 2 วัน 1 คืน @บ้านท่าเรือ

 1. ทริปออนทัวร์ 2 วัน 1 คืน @บ้านท่าเรือ
 2. 2
 3. King

1วันที่ท่าเรือ ทรืป Unseen

 1. 1วันที่ท่าเรือ ทรืป Unseen
 2. 1
 3. บีท

ทริป 1 วันที่บ้านท่าเรือ /1 Day Trip @ Tha Ruea

 1. ทริป 1 วันที่บ้านท่าเรือ
 2. 1 /1
 3. อ.บุญธง /aj.Boonthong

แพคเกจ #A /2

 1. แพคเกจ #A
 2. 3 /4
 3. 5 /6

แพคเกจ #4 /Package #4

 1. แพคเกจ #4
 2. 2 วัน /2 Days
 3. contact_name /contact_name_en

แพคเกจ #3 /Package #3

 1. แพคเกจ #3
 2. 3 วัน /3 Days
 3. contact_name /contact_name_en

แพคเกจ #2 /Package #2

 1. แพคเกจ #2
 2. 2 วัน /2 Days
 3. contact_name /contact_name_en

แพคเกจ #1 /Package #1

 1. แพคเกจ #1
 2. 3 วัน /3 Days
 3. contact_name /contact_name_en

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม (Activity)

2021-08-01 10:23:30

กิจกรรมวันพระ

วันนี้ วันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเรือ ร่วมกันทำบุญตักบาตร บริจาคทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารเช้าและปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์-สามเณร ณ วัดศรีโพธิ์ชัย 1ส.ค.64 ในการนี้ได้ฟังเทศน์จากพระมหาเอกฉันท์ เอกคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย ได้กล่าวถึงอริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือหลักธรรมที่พระพุทธเจัาได้ตรัสรู้ และให้ระลึกถึงมรณสติอยู่เนืองๆ ระลึกถึงพระพุทธ. พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ

อ่านต่อ/More »
2020-11-22 17:20:34

ข่าวประชาสัมพันธ์ #8(News #8)

ข่าวประชาสัมพันธ์ #8 ข่าวประชาสัมพันธ์ #8 ข่าวประชาสัมพันธ์ #8 ข่าวประชาสัมพันธ์ #8 ข่าวประชาสัมพันธ์ #8 ข่าวประชาสัมพันธ์ #8 ข่าวประชาสัมพันธ์ #8
News#8 News#8 News#8 News#8 News#8 News#8 News#8 News#8

อ่านต่อ/More »
2020-11-22 17:20:38

ข่าวประชาสัมพันธ์ #7(News #7)

ข่าวประชาสัมพันธ์ #7 ข่าวประชาสัมพันธ์ #7 ข่าวประชาสัมพันธ์ #7 ข่าวประชาสัมพันธ์ #7 ข่าวประชาสัมพันธ์ #7 ข่าวประชาสัมพันธ์ #7 ข่าวประชาสัมพันธ์ #7
News#7 News#7 News#7 News#7 News#7 News#7 News#7 News#7

อ่านต่อ/More »
2020-11-22 17:20:41

ข่าวประชาสัมพันธ์ #6(News #6)

ข่าวประชาสัมพันธ์ #6 ข่าวประชาสัมพันธ์ #6 ข่าวประชาสัมพันธ์ #6 ข่าวประชาสัมพันธ์ #6 ข่าวประชาสัมพันธ์ #6 ข่าวประชาสัมพันธ์ #6 ข่าวประชาสัมพันธ์ #6
News#6 News#6 News#6 News#6 News#6 News#6 News#6 News#6

อ่านต่อ/More »
2020-11-22 17:20:45

ข่าวประชาสัมพันธ์ #5(News #5)

ข่าวประชาสัมพันธ์ #5 ข่าวประชาสัมพันธ์ #5 ข่าวประชาสัมพันธ์ #5 ข่าวประชาสัมพันธ์ #5 ข่าวประชาสัมพันธ์ #5 ข่าวประชาสัมพันธ์ #5 ข่าวประชาสัมพันธ์ #5
News#5 News#5 News#5 News#5 News#5 News#5 News#5 News#5

อ่านต่อ/More »
2020-11-22 17:20:48

ข่าวประชาสัมพันธ์ #4(News #4)

ข่าวประชาสัมพันธ์ #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ #4
News#4 News#4 News#4 News#4 News#4 News#4 News#4 News#4

อ่านต่อ/More »

Welcome to ชุมชนท่าเรือ

Go on Tour

ติดต่อเรา (Contact Us)

Call: 0 4279 2488
เปิดทุกวัน/Open everyday

Email: info@example.com
Web: www.example.com

Location: หมู่บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม